Voluson® 730 EXPERT BT 08 jest najwyższej klasy klinicznym aparatem USG z najnowszym oprogramowaniem wprowadzonym do sprzedaży w 2008 r. udostępniającym najnowszej generacji obrazowanie 3D/4D, połączone z doskonale ugruntowanymi narzędziami diagnostycznymi wykorzystywany przez najwybitniejsze ośrodki diagnostyczne na całym świecie. Aparat został stworzony przede wszystkim do wysokiej jakości badań prenatalnych, położniczych,ginekologicznych, neonatologicznych, badań echa serca płodu, radiologicznych.

DSC_0549Bardzo wysoką rozdzielczość obrazowania uzyskuje  z układu poczwórnego beamformera posiadającego    powyżej 12.000 kanały przetwarzania i  stawia aparaty tej serii w absolutnej czołówce diagnostyki ultrasonograficznej. Unikatowy tryb 3D View  -wyświetlanie animacji 3D w czasie rzeczywistym oraz opracowywanie otrzymanej bryły za pomocą licznych funkcji obróbki obrazu, zawierających: multiplanar mode,  volume rendering, surface mode, minimum transparence mode, maximum transparence mode, X-ray mode itd.   Innowacyjne w technologii ultradźwiękowej obrazowanie 4D RealTime  z szybkością skanowania do 40  objętości/sek   oraz  Funkcja Beta View dostępna tylko w specjalistycznych sondach objętościowych   umożliwiającą przesuwanie płaszczyzny skanu  o 90o (podczas normalnego badania 2D) bez przesuwania sondy. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w sondach endocavitarnych, w których umożliwia dostęp do płaszczyzn normalnie niedostępnych w technice 2D.

Główne cechy i funkcje zawarte w cenie aparatu:

 • Przetwarzanie “Glass-body”
 • Obrazowanie Harmoniczne
 • Tryb Color Doppler, Power doppler, Doppler pulsacyjny PWD, Tryb obrazowania HD-FLOW .
 • Obrazowanie 3D połączone z COLOR DOPPLER,POWER DOPPLER
 • Obrazowanie 4D RealTime z prędkością  obrazowania do 40 vol/s
 • B-FLOW  możliwość wykonywania badań naczyniowych, przepływów płodu  z wykorzystaniem opatentowanej innowacyjnej technologii B-Flow. Technologia ta w sposób odmienny obrazuje przepływy krwi uniezależniając detekcję od prędkości i kierunku przepływu w stosunku do stosowanej tradycyjnie metody kolorowego Dopplera. Ponadto technologia ta nie zaburza wizualizacji ścian naczyń i tkanek otaczających tak jak ma to miejsce   w obrazowaniu w technice kolorowego Dopplera.
 • Tryb Inversion Mode-zawansowana funkcja bazująca na wykorzystaniu technologii 3D pozwalająca na odwrócenie  widzenia organów wypełnionych płynem takich jak serce, duże naczynia, żołądek ,pęcherz w bryłę odzwierciedlającą anatomiczny kształt organów.
 • Oprogramowanie VCI-C funkcja pracująca w trybie 3D,4D na żywo i na zatrzymanym obrazie zwiększjące kontrast  obrazowania, pozwalajaca na szybką ocene w technice 4D korpus colosum
 • Technologia Focus Frequency Compound jednoczesnego nadawania różnych częstotliwości dla każdego ogniska,  poprawia jednorodność obrazu 2D na całej głębokości skanu
 • Automatic Optimization – automatyczna optymalizacji obrazu w sposób niezmiernie wygodny dla operatora pozwala na ustalenie warunków obrazowych w trybie B-mode i w PW-Doppler w raz z automatycznymi obrysami spektrum i wyznaczaniem parametrów przepływu.
 • Wykorzystanie w aparacie Voluson 730 EXPERT technologii cyfrowo kodowanych ultradźwięków (Coded Excitation) bardzo wyraziście poprawia obrazowanie z głębiej położonych obszarów badanych a więc wzmacnia słabe skorelowane echa oraz  tłumi sygnały będące artefaktami.
 • CRI (Compound Resolution Imaging) specjalna  opcja trybu B-mode gwarantuje niespotykaną jak dotąd  jakość obrazu. Wiązka ultradźwiękowa jest wysyłana nie tylko prostopadle do czoła sondy ale także ukośnie w 11 płaszczyznach, podobnie jak w funkcji trapezoid. Wiązka jest wysyłana pod różnymi kątami , od trzech do 11 różnych kątów, a korelacja otrzymanych sygnałów formuje pojedynczą linię obrazową. CRI zwiększa kontrast, podnosi, rozdzielczość, wyostrza kontury organów lub zmian oraz rozszerza możliwości różnicowania tkanek. Opcja jest bardzo przydatna w badaniach struktur położonych poniżej tkanki dającej częściowe zacienienie akustyczne (blizny, okolice brodawki piersi, zwapnienia lub zwłóknienia). CRI wspomaga także ocenę morfologii naczyń podkreślając rysunek ścian naczyniowych.
 • SRI (Speckle Reduction Imaging) adaptacyjny algorytm redukujący specyficzne dla obrazowania ultrasonograficznego szumy (plamki na obrazie) z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek o różnej gęstości ultrasonograficznej i morfologii. Algorytm jest dostępny w obrazowaniu „on line” i na zatrzymanych obrazach, również na obrazach 3D.
 • Wbudowane archiwum  na dysku twardym  Sonowiev II zapisujące dane demograficzne,obrazy z badań 2 D,petle kinowe,obrazy 3 D,4D w formie objętościowej pozwalające na poźniejszą obróbkę w posprocessingu.
 • Wbudowana nagrywarka płyt CDRW I DVD
 • Eksport badań na zewnętrzny dysk, pamieci typu PENDRIVE
 • Ergonomiczna konsola operatora z  możliwością regulacji odchylenia wyposażona w  wysokorozdzielczy ekran LCD do sterowania funkcjami aparatu.
 • Wbudowane archiwum z możliwością przeglądu i pomiarami aplikacyjnymi.
 • Architektura Tuscan nasza wyjątkowo zaawansowana programowo i sprzętowo platforma obrazowania ultrasonograficznego. Posiadając ogromną moc obliczeniową zapewnia uzyskanie znakomitych obrazów, wysoką elastyczność kształtowania parametrów oraz łatwą rozbudowę aparatu w przyszłości

źródło